jump to navigation

Αναζήτηση και Εύρεση Κατάλληλων Πληροφοριών Νοέμβριος 13, 2012

Posted by Dimitra Zervaki in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
comments closed

Τι εννοούμε αλήθεια με τον όρο «πληροφορία»; Πιστεύω όλα τα παρακάτω:

 • Η πράξη της μετάδοσης της γνώσης
 • Η γνώση που έχει αποκτηθεί από άλλους
 • Είναι δεδομένα τα οποία μαθαίνονται ή επικοινωνούνται
 • Είναι στοιχεία τα οποία ερμηνεύονται ώστε να είναι χρήσιμα
 • Είναι γεγονότα και αριθμητικά ψηφία
 • Είναι η πραγματικότητα του 21ου αιώνα
 • Είναι δύναμη

Σκεφτείτε για λίγο μία τυπική μέρα σας και θα ανακαλύψετε ότι χρησιμοποιείτε πληροφορίες οι οποίες υφίστανται ήδη στην υπάρχουσα γνώση σας ώστε να πάρετε αποφάσεις. Επιπλέον είσαστε «αναγκασμένοι» να «ανακαλύψετε» νέες πληροφορίες ώστε να δώσετε απαντήσεις σε θέματα που σας απασχολούν ή/και για να μάθετε είτε μέσω της διαδικασίας του lifelong learning είτε μέσω της τυπικής εκπαίδευσης.

Τύποι Πληροφοριών

Οι τύποι των πληροφοριών που μπορεί κάποιος να χρειάζεται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που του εμφανίζονται καθημερινά σε θέματα μάθησης πχ. για να δώσει εξετάσεις ή να γράψει ένα paper ή μία εργασία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 • Ειδήσεις
 • Ιδέες και απόψεις/γνώμες
 • Ερευνητικά αποτελέσματα
 • Θεωρία, θεωρητική ανάλυση, στατιστική
 • Καθημερινές πρακτικές
 • Ιστορία
 • Ανθρώπινη εμπειρία
 • Συμβουλές ή βοήθεια
 • Τεχνικές πληροφορίες
 • Νομικές πληροφορίες

Πιθανότατα να έχετε να προσθέσετε κι άλλες!!!

Πηγές Πληροφοριών

Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να βρείτε πληροφορίες για να αναπτύξετε μία εργασία πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είτε ως σπουδαστές είτε ως επαγγελματίες.

Μπορείτε να αντλείστε πληροφορίες όλων των προαναφερόμενων τύπων από  διάφορες πηγές και να έχουν συγκεκριμένη μορφή όπως:

 • Cyber Space: ηλεκτρονικές εφημερίδες, forums, κυβερνητικές ιστοσελίδες, εξειδικευμένες ιστοσελίδες ανάλογα με το θέμα, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κ.ά.
 • Εθνικό/Διεθνές επίπεδο: εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ειδικό τύπο, εθνικές & διεθνείς βιβλιοθήκες, οργανισμοί, βιβλία κ.ά.
 • Τοπική Κοινότητα: τοπικά ΜΜΕ, δημόσια βιβλιοθήκη, Κέντρο Πληροφόρησης Πολιτών, χρυσός οδηγός κ.ά.
 • Χώρο δουλειάς/Πανεπιστήμιο: συναντήσεις, e-mails, συζητήσεις, συνάδελφοι, συμφοιτητές, σημειώσεις, πελάτες, διευθυντές, καθηγητές, πρωτόκολλα, βιβλιοθήκη πανεπιστημίου κ.ά.

Πώς «Κυκλοφορούν» οι Πληροφορίες

Στη συνέχεια θα πρέπει να κατανοήσουμε την «εφοδιαστική αλυσίδα» των πληροφοριών.

Σ’ αυτή τη διαδικασία υπάρχουν:

 • Οι «παραγωγοί»: άνθρωποι που δημιουργούν/παράγουν την πληροφορία
 • Αυτοί που τη διαδίδουν: άνθρωποι που δημοσιεύουν, μεταδίδουν, διαδίδουν την πληροφορία
 • Οι «διαμεσολαβητές»: άνθρωποι που πουλούν ή κάνουν διαθέσιμη την πληροφορία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
 • Οι «χρήστες»: άνθρωποι που είναι οι τελικοί αποδέκτες και τη χρησιμοποιούν

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή την αλυσίδα και πώς συνδέονται τα άτομα αυτά μεταξύ τους διότι καθώς «κυκλοφορεί» η πληροφορία μεταξύ αυτών των ατόμων μπορεί να αλλάξει μορφή, μέγεθος, περιεχόμενο και υπάρχει η πιθανότητα όταν φτάσει σε μας να μην είναι έγκυρη.

Είδη Βιβλιογραφικών Πληροφοριών

Υπάρχουν 3 είδη ποιότητας όσο αφορά τη βιβλιογραφία:

Γκρι βιβλιογραφία-grey literature: αυτός ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως από τους βιβλιοθηκονόμους για να περιγράψουν μη επίσημα δημοσιευμένο υλικό το οποίο δεν διατίθεται στο εμπόριο πχ. εσωτερικές εκθέσεις εταιριών. Αυτός ο τύπος υλικού δεν είναι εύκολα προσβάσιμος.

Πρωτογενής βιβλιογραφία-primary literature: ο όρος αυτός περιγράφει το πρώτο επίπεδο των κειμένων που προκύπτουν σε ένα θεματικό πεδίο και ποικίλει ανάλογα με τον κλάδο. Μπορεί να αναφέρεται σε reports της πρωτογενής έρευνας, στα πρωτότυπα έργα των φιλοσόφων, σε χειρόγραφα ιστορικών, σε πρωτογενή στοιχεία στατιστικών δεδομένων.

Δευτερογενής βιβλιογραφία-secondary literature: το προϊόν που παράγεται ύστερα από ανάλυση, κριτική, αναφορές της πρωτογενούς βιβλιογραφίας. Συνήθως «διανέμεται» ευρύτατα και περιέχει πληροφορίες επεξεργασμένες και σε άλλη μορφή πχ. σε βιβλία, σε papers, σε βάσεις δεδομένων.

Ποιότητα Πληροφοριών

Σκεφτείτε ότι έχετε προχωρήσει στην έρευνά σας και έχετε βρει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών σε διάφορες μορφές από διάφορες πηγές. Σίγουρα δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε όλες αυτές τις πληροφορίες και σίγουρα δεν είναι όλες ποιοτικές. Θα πρέπει να τις «ξεκαθαρίσετε» έχοντας στο μυαλό σας τα ακόλουθα επίθετα:

Σύγχρονος, ειλικρινής, αναξιόπιστος, ακατάλληλος, δυσανάγνωστος, περίπλοκος, καλογραμμένος, σαφής, ισορροπημένος, κακογραμμένος, παλιός, άσχετος, ακριβής, μη ολοκληρωμένος, κατάλληλος, προκατειλημμένος

Φυσικά μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα!!!

Σχέδιο Δράσης  Εύρεσης Κατάλληλων Πληροφοριών

Ως γνήσια Project Manager δεν θα μπορούσα να μην ολοκληρώσω αυτό το άρθρο αναφερόμενη στην σπουδαιότητα της ανάπτυξης ενός Σχεδίου Δράσης, ενός Πλάνου Έργου για να καταστεί δυνατή  η «έρευνα», «αξιολόγηση» και τελικά «χρήση» των κατάλληλων πληροφοριών ώστε να επιτύχουμε στο έργο που έχουμε αναλάβει για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του οποίου χρειαζόμαστε να βρούμε πληροφορίες.

Σας παραθέτω έναν πίνακα με τα «βήματα»-«ερωτήσεις» που θα πρέπει να συμπληρωθούν-απαντηθούν ώστε αυτό το ταξίδι σας στον κόσμο της πληροφορίας να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Τίτλος του project σας 
Χρειάζομαι πληροφορίες για……: αναφερθείτε στο λόγο για τον οποίο πρέπει να βρείτε πληροφορίες 
Ο τύπος των πληροφοριών που χρειάζομαι είναι……: μελέτες, εφημερίδες, βιβλία…… 
Θα βρω αυτά τα είδη των πληροφοριών σε…..: πού θα απευθυνθείτε για να βρείτε τις κατάλληλες πληροφορίες. 
Θα αξιολογήσω τις πληροφορίες με τις ακόλουθες τεχνικές….. 
Θα οργανώσω τις πληροφορίες με τους ακόλουθους τρόπους…… 
Θα παρουσιάσω τις πληροφορίες με τους ακόλουθους τρόπους….. 

Δήμητρα Ζερβάκη, ΜΒΑ, PMP

Advertisements

Τολμήστε να Αλλάξτε Πορεία στην Επαγγελματική και Προσωπική σας Ζωή Νοέμβριος 11, 2012

Posted by Dimitra Zervaki in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

Ας μην βάζουμε φραγμούς στη μάθηση!!! Ας είμαστε ανοικτοί στο καινούριο γιατί πλέον είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε στη ζωή μας ειδικά αυτή την δύσκολη εποχή που διανύουμε! Ας κάνουμε αυτό που αγαπάμε τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή! Ας τολμήσουμε να αλλάξουμε και να καταργήσουμε τις επαγγελματικές ταμπέλες που μας κρατούν δέσμιους με το παρελθόν μας. Ας καινοτομήσουμε μέσα από τη διαδικασία του life long learning και της αλλαγής πορείας μέσω της ισόρροπης αντανάκλασης λογικής και συναισθήματος. Ακολουθήστε το όνειρό σας, το όραμά σας!!!

Stay hungry, stay foolish!!! Steve Jobs

Σας παραθέτω ένα link σε ένα άρθρο που έγραψα σε ένα άλλο blog που διατηρώ και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πολλούς!!

Link: http://gamefication.blogspot.gr/2012/11/should-people-have-certain.html?utm_source=BP_recent#.UJ_z6GfGruo

 

Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP

 

Τα Video-games Μπορούν να μας Μάθουν πώς να Αλλάξουμε τον Κόσμο Νοέμβριος 9, 2012

Posted by Dimitra Zervaki in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , ,
comments closed

Εδώ και ένα χρόνο με απασχολεί πολύ έντονα ένα θέμα (ίσως και εσάς) σχετικό με τα video-games. Και ειδικότερα με το πόσες ώρες παιδιά-νέοι άνθρωποι-ενήλικες βρίσκονται μπροστά σε έναν Η/Υ ή σε ένα Play Station και «χάνονται» μέσα από μία διαδικασία γνωστή ως «have fun».

Αυτό το θέμα με απασχόλησε και σε καθαρά προσωπικό επίπεδο, λόγω του ότι μερικές φορές θεωρώ και τον εαυτό μου addicted στα video-games αλλά βλέπω και το γιο μου, ένα οκτάχρονο παιδί,  να είναι «κολλημένος» (όπως  λέμε στην καθομιλουμένη) σε συγκεκριμένα παιχνίδια και κυρίως serious games (και όπως φυσικά θα καταλαβαίνετε αυτό οδηγεί σε διάφορες » συρράξεις»!).

Η  αύξηση  των χρηστών video-games ανά τον κόσμο έχει πάρει εκπληκτικές διαστάσεις και φυσικά όπως «επιβάλλεται» από το νόμο της εξέλιξης διάφορα επιστημονικά πεδία ασχολούνται με αυτό το φαινόμενο.

Ερωτήσεις που έθετα για καιρό στον εαυτό μου ήταν: πόσες ώρες την ημέρα είναι το ιδανικό να παίζω παιχνίδια; Πόσο χρόνο πρέπει να επιτρέπω στο παιδί μου να αφιερώνει μπροστά στο Nintendo ή στο Play Station; Πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε «δημιουργικά» και «αποτελεσματικά»; Αναπτύσσουν μία διαδικασία τύπου «guided mastery» (δανείζομαι τον όρο από τη θεραπεία της καθοδηγούμενης επιβολής που έχει αναπτυχθεί από τον Bandura για αντιμετώπιση φόβων); Τελικά μας βάζουν σε μία διαδικασία μάθησης ή μας «αποκοιμίζουν»;

Από την μία έλεγα ότι πρέπει να είμαι αυστηρή γιατί τα video-games σε οδηγούν στο να χάνεις την επαφή σου με την πραγματικότητα, σε κάνουν να ζεις σε έναν άλλο κόσμο που είναι σαφώς πιο «ευχάριστος» και «διασκεδαστικός» (ειδικά σε περιόδους Κρίσης) και σε υποβάλλουν σε μία διαδικασία να «αφήνεις» ένα καλό βιβλίο στην άκρη, να «αποφεύγεις» να βρεθείς με φίλους…

Από την άλλη όμως αυτό που παρατηρώ, και φαντάζομαι όλοι σας, είναι ότι σχεδόν τα πάντα μπορούμε να τα κάνουμε  πλέον με τη χρήση ενός υπολογιστή, με τη χρήση των νέων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, των νέων web3 εργαλείων τα οποία μας προσφέρουν πολλές δυνατότητες σε πολλαπλά επίπεδα.

Κάνοντας λοιπόν μία έρευνα στην παγκόσμια βιβλιογραφία,  προσπαθώντας να πάρω επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις (διότι είμαι scientific-oriented), «γνωρίστηκα» με την επιστήμη του Gamification και τελικά πιστοποιήθηκα και ως Gamification Expert (τόσο πολύ με ενθουσίασε αυτό το επιστημονικό πεδίο). Μέσα από αυτό το «ταξίδι» που έκανα στον κόσμο της «Παιχνιδοποίησης» ένωσα πολλά κομμάτια του πάζλ και τελικά κατέληξα ότι τα video-games μας μαθαίνουν πολλά και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στο πεδίο της μάθησης με στόχο να «επανασχεδιάσουμε» τον κόσμο μας!!!!

Σας παραθέτω ένα βίντεο από μία ομιλία της Jane McGonigal, μιας σχεδιάστριας βίντεο παιχνιδιών και συγγραφέας του βιβλίου «Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World», η οποία πραγματικά με ένα πολύ διασκεδαστικό τρόπο, μέσα σε λίγα λεπτά, μας δίνει απαντήσεις για το πώς θα πρέπει τελικά να «τοποθετηθούμε» απέναντι στην νέα αυτή πραγματικότητα που θα την ονόμαζα «video-game dominated reality»!!!

Δείτε το!!! Αξίζει τον κόπο!!! Άλλωστε ζούμε σ’ αυτή τη νέα εποχή/πραγματικότητα και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα πρέπει όλοι μας να μπορούμε άμεσα και αποτελεσματικά να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα!!! Και πού ξέρετε; Μπορεί τα video-games να αποτελέσουν έναν καινοτόμο τρόπο μάθησης και εκπαίδευσης των ανθρώπων που θα τους βοηθήσει να «ξεφύγουν» από την Κρίση που έχει επέλθει από τη επιβολή του «Παγκόσμιου Μινώταυρου»!!!! (Γιάννης Βαρουφάκης)

 Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP

 Πηγή:

 

Μετρήστε τη Συναισθηματική σας Νοημοσύνη Νοέμβριος 7, 2012

Posted by Dimitra Zervaki in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
comments closed

Με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη νοείται η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα, να τα κατανοεί και να τα ελέγχει. Είναι επίσης η ικανότητα να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του και να μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τα δικά του συναισθήματά του όσο και τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

” Τα 5 “συστατικά” της Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι:

Η Αυτοεπίγνωση (self-awareness): αναφέρεται στην επίγνωση των συναισθημάτων, στην αυτοαξιολόγηση, και την αυτοπεποίθηση
O Αυτοέλεγχος (self-regulation): αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, την αυτορύθμιση, την αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την προσαρμοστικότητα, και την καινοτομία
Τα Κίνητρα συμπεριφοράς (motivation): η τάση προς επίτευξη στόχων, η δέσμευση, η πρωτοβουλία, και η αισιοδοξία
Η Ενσυναίσθηση (empathy): η ικανότητα κατανόησης των άλλων, ο προσανατολισμός στην παροχή υπηρεσιών, η ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων, ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας
Οι Κοινωνικές δεξιότητες (social skills): πρόκειται για δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, χειρισμός διαφωνιών, καλλιέργεια δεσμών, συνεργασία, ομαδικότητα

Κάποιοι άνθρωποι έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη από κάποιους άλλους όμως τα καλά νέα είναι ότι σύμφωνα με το καθηγητή Goleman όλοι μας μπορούμε να την καλλιεργήσουμε και να την αναπτύξουμε έτσι ώστε να μπορούμε να:

 • Θέτουμε κίνητρα για μας
 • Ελέγχουμε τα συναισθήματά μας
 • Συνεργαζόμαστε
 • Κατανοούμε τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων ανθρώπων
 • Ηγούμαστε
 • Επικοινωνούμε αποτελεσματικά
 • ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ!!!!!

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει πολλές θεωρίες που ενσωματώνουν τα συναισθήματα στα κίνητρα μάθησης όπως θεωρία ροής (Csikszentmihalyi &Rathunde, 1993), η θεωρία στόχων (Linnenbrink & Pintrich, 2002), η θεωρία ελέγχου και αξιών (Pekrun 1992). Οι Feshbach & Feshbach (1987) και οι Chen, Rubin και Li (1997). Ερευνητικά αποτελέσματα έχουν δείξει ότι οι καλύτεροι μαθητές στην τάξη είναι αυτοί που έχουν συνήθως τις πιο καλές σχέσεις με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους, αποδεικνύοντας έτσι την σπουδαιότητα και τη συμβολή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη μάθηση.

Το συναισθηματικό ταλέντο είναι μια μετα-ικανότητα που καθορίζει πόσο καλά μπορούμε να χειριστούμε οποιαδήποτε ικανότητα διαθέτουμε, ακόμα και την ακατέργαστη ευφυϊα (raw intellect). Οι άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να βάλουν σε τάξη και να ελέγξουν τη συναισθηματική τους ζωή, δίνουν εσωτερικές μάχες που υπονομεύουν την ικανότητά τους για σωστά προσανατολισμένη εργασία και καθαρή σκέψη.

Ο Γκαίτε είχε πει “είμαστε σχηματοποιημένοι και διαμορφωμένοι από αυτά που αγαπάμε”, και πιθανά η ευφυΐα είναι ένα “καλούπι” δοσμένο από την καρδιά. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια ουσιαστική κατανόηση των όσων μαθαίνουμε. Όταν η μάθηση έχει ριζωθεί στην καρδιά, καθώς και στο μυαλό, το μάθημα έχει μετατραπεί σε σοφία.

Σας παραθέτουμε ένα τεστ μέτρησης της συναισθηματικής σας νοημοσύνης ως ένα μέσο παρακίνησης για καλλιέργειά της!!!

τεστ-συναισθηματική νοημοσύνη

Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP

Πηγές:

Η συναισθηματική νοημοσύνη-Γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ. Daniel Goleman. Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

http://estia.hua.gr:8080/dspace/handle/123456789/1364?mode=full

https://antikleidi.wordpress.com/anatrofi/eq/

Η Θεωρία των Πάντων-Athene’s Theory of Everything Νοέμβριος 3, 2012

Posted by Dimitra Zervaki in Uncategorized.
Tags: , , , ,
comments closed

Αγαπητοί φίλοι και φίλες!

Παρατήρησα ότι το άρθρο με τίτλο «Τα τρία μέρη του εγκεφάλου: Σκέφτομαι-Πράττω-Είμαι» το διαβάσατε με πολύ ενδιαφέρον. Γι’ αυτό το λόγο σκέφτηκα να σας παρουσιάσω, με τη μορφή ενός βίντεο, μία νέα θεωρία, την «Athene’s Theory of Everything», ελληνιστί «Η Θεωρία των Πάντων».

Αναπτύχθηκε από τον Chiren Boumaaza, έναν νέο ο οποίος είναι γνωστός για τις εξαιρετικές ικανότητές του στα video-games. Θεωρείται «internet celebrity» και επαγγελματίας παίκτης. Λέγεται ότι έχει την ικανότητα να βλέπει «the big picture» και σε συνδυασμό με ένα υψηλό IQ έχει καταφέρει να έχει παγκόσμιο ρεκόρ στο παιχνίδι «World of Warcraft», να είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο online poker και να έχει 340.000 συνδρομητές στο κανάλι του στο Youtube.

Τον τελευταίο χρόνο «εξαφανίστηκε» από τις πλατφόρμες των video games και το όνομά του εμφανίστηκε πάλι στο προσκήνιο λόγω αυτής της νέας θεωρίας. Χρησιμοποιώντας ως εργαλεία το μυαλό του, τη βιβλιογραφική έρευνα και τη συσχέτιση συνέδεσε τις νευροεπιστήμες με την κβαντομηχανική σε μία προσπάθεια να δώσει απαντήσεις/λύσεις στο πώς η επιστήμη επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή, το θάνατο και την πραγματικότητα.

Σαφώς ως κάτι καινούριο, δέχεται πολλές κριτικές. Όμως ακόμα αυτή η θεωρία δεν έχει αξιολογηθεί από την επιστημονική κοινότητα ώστε να θεωρηθεί έγκυρη ή μη (είμαστε σε αναμονή).

Ο τρόπος που παρουσιάζεται είναι σίγουρα καινοτόμος και εύπεπτος. Μπορεί κανείς να πληροφορηθεί, να μάθει και να κατανοήσει με πολύ παραστατικό τρόπο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και πώς αλληλεπιδρούμε με την πραγματικότητα σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα και αποδεκτή επιστημονική έρευνα.

Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε ανοικτοί στο νέο και να κρατούμε ό,τι μας ακούγεται αληθινό.

Φυσικά και δεν είναι αναγκαίο να αποδεχτούμε αυτή τη νέα θεωρία και φυσικά ό,τι μας προσφέρεται αυτήν την «web3» εποχή καλό είναι να το θεωρούμε ως ένα trigger για σκέψη, μάθηση, πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη και όχι να το «καταπίνουμε αμάσητο».

Περιμένω τα σχόλιά σας με πολύ ενδιαφέρον!!!

Το βίντεο που έχω αναρτήσει δεν έχει ελληνικούς υπότιτλους. Λόγω των επιστημονικών όρων που αναφέρονται ίσως είναι δύσκολο για κάποιους από εμάς να το κατανοήσουμε πλήρως. Γι’ αυτό το λόγο σαν παραθέτω δύο βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους (το αγγλικό βίντεο χωρισμένο σε δύο μέρη).  Θεωρώ ότι ο χρήστης που τα έχει αναρτήσει έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε μεταφραστικό επίπεδο.

Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP

Πηγές: http://www.labspaces.net/view_blog.php?blogID=1135